خطبه امام حسین(ع) در کربلا

خطبه امام حسین(ع) در کربلا

خطبه امام حسین(ع) در کربلا

حضرت امام حسین(ع) فرمودند: حرف مرا بشنوید و در جنگ و خونریزی عجله نکنید تا من وظیفه خود را که موعظه و نصیحت شماست انجام دهم. سپس حمد و ثنای الهی را به جای آورد و بر پیامبر و ملائکه و انبیای سلف درود فرستاد. نسب مرا بشناسید و نگاه کنید من کیستم سپس به خودتان رجوع کنید. ببینید آیا کشتن و هتک حرمت من بر شما جایز است؟