تهاجم فرهنگی

وظیفه‌ی مردم و دولت در دفاع از فرهنگ اسلامى
تهاجم فرهنگی| ۲۴

وظیفه‌ی مردم و دولت در دفاع از فرهنگ اسلامى

در تهاجم فرهنگى، عموم مردم هدف قرار‌ مى‌گیرند. و از همین رو است كه باید همه احساس مسئولیت كنند و در یك آماده باش سلاح به دست بگیرند. چه سلاحى در مقابل هجوم فرهنگى؟ سلاح علم.
راه نفوذ فرهنگى دشمن
تهاجم فرهنگی| ۲۳

راه نفوذ فرهنگى دشمن

دشمن ابتدا متوجه قشر تحصیل كرده و دانشگاهى‌ مى‌گردد و سعى‌ مى‌كند از طریق دانشگاه، به طور غیر مستقیم، در طبقه تحصیل كرده و ممتاز جامعه تأثیر بگذارد تا كم‌كم آثار آن به سایر مردم سرایت كند.
تعیین نقاط مورد هجوم فرهنگی
تهاجم فرهنگی| ۲۲

تعیین نقاط مورد هجوم فرهنگی

به نظر روحانیت برخى از روشنفكران ما در اشتباهند؛ چون راه مطرح كردن سؤال و شبهه این نیست كه در مجامعى كه دانشجویان رشته‌ی كشاورزى، دامپرورى و... هستند ـ كه كار اصلى آنها مطالعات اسلامى نیست و مبانى فقه، اصول، فلسفه و كلام را نمى‌دانند ـ شبهه‌ی فلسفى القا شود و بگویند نظر حوزویان آن است و نظر ما این.
ضرورت تقویت حركت فرهنگى همراه با توسعه اقتصادى
تهاجم فرهنگی| ۲۱

ضرورت تقویت حركت فرهنگى همراه با توسعه اقتصادى

كسانى كه در این جامعه، تحت تأثیر دیگران قرار نگیرند فكر خود را مستقلاً اعمال كنند و روش خاصّ خود را با كمال قدرت و اعتماد به نفس اعمال نمایند، حاكم سرفراز خواهند شد و دیگران نیز از آنها پیروى خواهند كرد. هر كس در جامعه مقاوم‌تر، سرفرازتر و قوى‌تر باشد و روحیه‌ی شجاعترى داشته باشد پیروز خواهد شد.
شیوه‌هاى مقابله با هجوم فرهنگى
تهاجم فرهنگی| ۲۰

شیوه‌هاى مقابله با هجوم فرهنگى

یكى از وظایفى كه قشر تحصیل كرده و فرهنگى ما بر عهده دارند و باید در آینده به دنبال انجام آن باشند این است كه خود را براى چنین موقعیتهایى آماده كنند و بتوانند ارزشهاى اسلامى را با استفاده از هنرهایى مانند نویسندگى در جامعه ترویج كنند تا مردم با خواندن كتاب به ارزشهاى اسلامى علاقه‌مند شوند.
ابزار استكبار براى پیشبرد مقاصد فرهنگى خود
تهاجم فرهنگی| ۱۹

ابزار استكبار براى پیشبرد مقاصد فرهنگى خود

هر قدر گروه مهاجم بیشتر بتواند در ملتى نفوذ فكرى و فرهنگى پیدا كند تسلطش بیشتر بیمه‌ مى‌شود و استفاده‌هایى كه‌ مى‌خواهد از آن مردم ببرد بیشتر دوام پیدا‌ مى‌كند. اگر موفق به چنین كارى نشود دیر یا زود شكست‌ مى‌خورد.
ولایت فقیه؛ هدف اصلى تهاجم فرهنگى
تهاجم فرهنگی| ۱۸

ولایت فقیه؛ هدف اصلى تهاجم فرهنگى

قوام و شیرازه انقلاب ما ولایت فقیه است. ولایت فقیه رکن حیات ماست. باید متوجه خطرات آن باشیم و از آن حمایت و حراست كنیم. مبادا تصور كنیم كه با تشكیك در آن به اسلام یا كشور خدمت‌ مى‌كنیم.
بسیج همگانى؛ اصلى‌ترین راه مقابله با تهاجم فرهنگى
تهاجم فرهنگی| ۱۷

بسیج همگانى؛ اصلى‌ترین راه مقابله با تهاجم فرهنگى

در مقابل سلاح فرهنگى، نمى‌توان با توپ و تانك جنگید. با هواپیماى پیشرفته نمى‌توان به شبهات فكرى پاسخ داد. در مقابل این سلاح، به علم نیاز داریم. همان‌گونه كه در هنگام هجوم نظامى همه رفتند و آموزش نظامى دیدند در این تهاجم هم، همه باید آموزش دینى ببینند و خودشان را مجهّز كنند و بیمه نمایند.
هجوم فرهنگى دشمنان، بزرگترین خطر براى انقلاب ما
تهاجم فرهنگی| ۱۶

هجوم فرهنگى دشمنان، بزرگترین خطر براى انقلاب ما

اگر باور نكنیم كه انقلاب ما یكى از بزرگترین پدیده‌هاى ارزشمند تاریخ انسانیت است دست كم باید بپذیریم كه در تاریخ اسلام و ایران، چنین حادثه‌ی ارزشمندى كمتر روى داده است. بنابراین، طبیعى است كه چنین حادثه ارزشمندى بسیار دشمن داشته باشد.
نقش فرهنگ در تداوم انقلاب
تهاجم فرهنگی| ۱۵

نقش فرهنگ در تداوم انقلاب

انقلاب تحول جامعه است كه با مشاركت توده‌هاى مردم رخ‌ مى‌دهد، برخلاف «كودتا» كه به وسیله‌ی گروه خاصى انجام‌ مى‌گیرد. عموم مردم راهى را انتخاب‌ مى‌كنند كه بر ضرر رژیم حاكم است و قصدشان این است كه آرمانهایى را تحقق ببخشند.
سه عنصر اصلی فرهنگ
تهاجم فرهنگی| ۱۴

سه عنصر اصلی فرهنگ

اگر ما با كسى دشمنى داریم به دلیل روح استكبارى و خوى سلطه‌گرى و ستم پیشگى و فرهنگ فاسد و ویرانگر و ضد انسانى و ضد الهى اوست ما‌ مى‌گوییم حق، هر جا كه باشد، باید از آن پیروى و آن را حمایت كرد و باطل، هر جا كه باشد، باید با آن مبارزه كرد.
ایمان زدائى و ایجاد شك یكى از ابزارهاى تهاجم فرهنگى
تهاجم فرهنگی| ۱۳

ایمان زدائى و ایجاد شك یكى از ابزارهاى تهاجم فرهنگى

پس از انقلاب دستهایى در كار است و با شیوه‌هایى تلاش‌ مى‌كنند كه مردم را به شك بیندازد. در دانشگاههاى ما، به روشهاى گوناگون به این كار همت گمارده‌اند؛ مثلاً، سخنرانى‌ مى‌شود «اندر فواید جهل» یا در این باره كه «انسانى كه شك ندارد جاهل است».
اهمیت مبارزه با هجوم فرهنگى
تهاجم فرهنگی| ۱۲

اهمیت مبارزه با هجوم فرهنگى

چیزهایى مثل مد لباس و شكل زندگى كه با افكار دشمنان بیشتر سازگاری دارد همه از مظاهر هجوم فرهنگى دشمن است. امروز اگر شما بخواهید در بازار، پیراهنى پیدا كنید كه روى آن انگلیسى نوشته نشده، عكس هنرپیشه‌ها، تصاویر حیوانات و امثال آن رویش نباشد، پیدا نمى‌كنید.
مظاهر هجوم فرهنگى
تهاجم فرهنگی| ۱۱

مظاهر هجوم فرهنگى

اگر این فكر رواج پیدا كند كه ارزشها امورى اعتبارى هستند، پایه و اساسى ندارند و تابع یك سلسله شرایط اجتماعى و فرهنگى خاص هستند مسائل ارزشى كه در طول تاریخ براى ما مطرح بوده به تدریج، بر اثر تأثیر فرهنگهاى بیگانه بر جوانان، دگرگون خواهد شد.
تأمین منافع اقتصادى، بزرگترین هدف مهاجمان فرهنگى
تهاجم فرهنگی| ۱۰

تأمین منافع اقتصادى، بزرگترین هدف مهاجمان فرهنگى

زندگى ما پر از مظاهر هجوم فرهنگى است كه هر یك از آنها براى مستكبران جهان وسیله‌اى است براى سلطه‌ی اقتصادى. البته استعمارگران از سلطه‌ی نظامى و سیاسى نیز براى استحكام پایه‌هاى قدرت خود یا نفوذ در جوامع استفاده‌ مى‌كنند ولى آنها مقدّمه است.
انگیزه‌ی دشمن از تهاجم فرهنگى
تهاجم فرهنگی| ۹

انگیزه‌ی دشمن از تهاجم فرهنگى

منظور از هجوم فرهنگى آن است كه جامعه‌اى تلاش كند كه فرهنگ خودش را بر جامعه‌ی دیگرى كه طبعاً داراى فرهنگى خاص‌ مى‌باشد تحمیل كند یا دست كم، نوعى دگرگونى در فرهنگ آن جامعه بوجود آورد. این كار هجوم فرهنگى تلقّى‌ مى‌شود.
عرصه فرهنگ و سلاح فرهنگى
تهاجم فرهنگی| ۸

عرصه فرهنگ و سلاح فرهنگى

در دو سه قرن اخیر، نمونه‌هایى وجود داشته كه برخى به نام مبارزه با غرب‌زدگى به ترویج فرهنگ غرب كمك كرده‌اند، خواسته‌اند با سلاحى كه دشمن به دست آنها داد به جنگ با او بروند. در حالى كه، به نفع دشمن عمل كرده اند.
اهمیت تلاش و مبارزه فرهنگى در زمان حاضر
تهاجم فرهنگی| ۷

اهمیت تلاش و مبارزه فرهنگى در زمان حاضر

تهاجم فرهنگى بر خلاف شیوه‌هاى تهاجم نظامى و اقتصادى، یك جریان كاملاً ملموس نیست كه بتوان در برابر آن واكنش دفعى نشان داد، بلكه داراى طبیعت پیچیده‌اى است كه از تلاشها و تجربه‌هاى فراوان دشمنان اسلام، طى مدتهاى طولانى سود جسته و با آنها عجین شده است.
نگاهى به تاریخ مبارزات مسلمین علیه سلطه‌ها
تهاجم فرهنگی| ۶

نگاهى به تاریخ مبارزات مسلمین علیه سلطه‌ها

یكى از مبارزاتى كه در زمانهاى اخیر، به وسیله مراجع عظیم‌الشان شیعه، علیه سلطه اقتصادى استعمارگران غربى انجام گرفت و راه نفوذ كافران را به كشور اسلامى ما بست، فتواى تاریخى مرحوم میرزاى شیرازى ـ رضوان الله علیه ـ بوده در این قرارداد، امتیاز تنباكوى سراسر ایران، به مدت پنج سال در انحصار یك شركت انگلیسى قرار گرفت.
اصل عدم استیلاى كفار بر مسلمین
تهاجم فرهنگی| ۵

اصل عدم استیلاى كفار بر مسلمین

یكى از حقایق مسلم در بینش اسلامى این است كه خداوند متعال به مسلمانان با ایمان اجازه نمى‌دهد كه زیر بار ذلت مشركان، كفار و منافقان بروند. این یك اصل اسلامى ریشه‌دار است...