تهاجم فرهنگی

سه عنصر اصلی فرهنگ
تهاجم فرهنگی| ۱۴

سه عنصر اصلی فرهنگ

اگر ما با كسى دشمنى داریم به دلیل روح استكبارى و خوى سلطه‌گرى و ستم پیشگى و فرهنگ فاسد و ویرانگر و ضد انسانى و ضد الهى اوست ما‌ مى‌گوییم حق، هر جا كه باشد، باید از آن پیروى و آن را حمایت كرد و باطل، هر جا كه باشد، باید با آن مبارزه كرد.
ایمان زدائى و ایجاد شك یكى از ابزارهاى تهاجم فرهنگى
تهاجم فرهنگی| ۱۳

ایمان زدائى و ایجاد شك یكى از ابزارهاى تهاجم فرهنگى

پس از انقلاب دستهایى در كار است و با شیوه‌هایى تلاش‌ مى‌كنند كه مردم را به شك بیندازد. در دانشگاههاى ما، به روشهاى گوناگون به این كار همت گمارده‌اند؛ مثلاً، سخنرانى‌ مى‌شود «اندر فواید جهل» یا در این باره كه «انسانى كه شك ندارد جاهل است».
اهمیت مبارزه با هجوم فرهنگى
تهاجم فرهنگی| ۱۲

اهمیت مبارزه با هجوم فرهنگى

چیزهایى مثل مد لباس و شكل زندگى كه با افكار دشمنان بیشتر سازگاری دارد همه از مظاهر هجوم فرهنگى دشمن است. امروز اگر شما بخواهید در بازار، پیراهنى پیدا كنید كه روى آن انگلیسى نوشته نشده، عكس هنرپیشه‌ها، تصاویر حیوانات و امثال آن رویش نباشد، پیدا نمى‌كنید.
مظاهر هجوم فرهنگى
تهاجم فرهنگی| ۱۱

مظاهر هجوم فرهنگى

اگر این فكر رواج پیدا كند كه ارزشها امورى اعتبارى هستند، پایه و اساسى ندارند و تابع یك سلسله شرایط اجتماعى و فرهنگى خاص هستند مسائل ارزشى كه در طول تاریخ براى ما مطرح بوده به تدریج، بر اثر تأثیر فرهنگهاى بیگانه بر جوانان، دگرگون خواهد شد.
تأمین منافع اقتصادى، بزرگترین هدف مهاجمان فرهنگى
تهاجم فرهنگی| ۱۰

تأمین منافع اقتصادى، بزرگترین هدف مهاجمان فرهنگى

زندگى ما پر از مظاهر هجوم فرهنگى است كه هر یك از آنها براى مستكبران جهان وسیله‌اى است براى سلطه‌ی اقتصادى. البته استعمارگران از سلطه‌ی نظامى و سیاسى نیز براى استحكام پایه‌هاى قدرت خود یا نفوذ در جوامع استفاده‌ مى‌كنند ولى آنها مقدّمه است.
انگیزه‌ی دشمن از تهاجم فرهنگى
تهاجم فرهنگی| ۹

انگیزه‌ی دشمن از تهاجم فرهنگى

منظور از هجوم فرهنگى آن است كه جامعه‌اى تلاش كند كه فرهنگ خودش را بر جامعه‌ی دیگرى كه طبعاً داراى فرهنگى خاص‌ مى‌باشد تحمیل كند یا دست كم، نوعى دگرگونى در فرهنگ آن جامعه بوجود آورد. این كار هجوم فرهنگى تلقّى‌ مى‌شود.
عرصه فرهنگ و سلاح فرهنگى
تهاجم فرهنگی| ۸

عرصه فرهنگ و سلاح فرهنگى

در دو سه قرن اخیر، نمونه‌هایى وجود داشته كه برخى به نام مبارزه با غرب‌زدگى به ترویج فرهنگ غرب كمك كرده‌اند، خواسته‌اند با سلاحى كه دشمن به دست آنها داد به جنگ با او بروند. در حالى كه، به نفع دشمن عمل كرده اند.
اهمیت تلاش و مبارزه فرهنگى در زمان حاضر
تهاجم فرهنگی| ۷

اهمیت تلاش و مبارزه فرهنگى در زمان حاضر

تهاجم فرهنگى بر خلاف شیوه‌هاى تهاجم نظامى و اقتصادى، یك جریان كاملاً ملموس نیست كه بتوان در برابر آن واكنش دفعى نشان داد، بلكه داراى طبیعت پیچیده‌اى است كه از تلاشها و تجربه‌هاى فراوان دشمنان اسلام، طى مدتهاى طولانى سود جسته و با آنها عجین شده است.
نگاهى به تاریخ مبارزات مسلمین علیه سلطه‌ها
تهاجم فرهنگی| ۶

نگاهى به تاریخ مبارزات مسلمین علیه سلطه‌ها

یكى از مبارزاتى كه در زمانهاى اخیر، به وسیله مراجع عظیم‌الشان شیعه، علیه سلطه اقتصادى استعمارگران غربى انجام گرفت و راه نفوذ كافران را به كشور اسلامى ما بست، فتواى تاریخى مرحوم میرزاى شیرازى ـ رضوان الله علیه ـ بوده در این قرارداد، امتیاز تنباكوى سراسر ایران، به مدت پنج سال در انحصار یك شركت انگلیسى قرار گرفت.
اصل عدم استیلاى كفار بر مسلمین
تهاجم فرهنگی| ۵

اصل عدم استیلاى كفار بر مسلمین

یكى از حقایق مسلم در بینش اسلامى این است كه خداوند متعال به مسلمانان با ایمان اجازه نمى‌دهد كه زیر بار ذلت مشركان، كفار و منافقان بروند. این یك اصل اسلامى ریشه‌دار است...
گونه‌هاى مختلف تهاجم یا زمینه‌هاى تسلط كفار بر مسلمین
تهاجم فرهنگی| ۴

گونه‌هاى مختلف تهاجم یا زمینه‌هاى تسلط كفار بر مسلمین

اسلام در مقابل حملات نظامى كفار، احكام دفاع را براى ما مقرر فرموده است كه در كتب فقهى بحثهاى مبسوطى پیرامون آن انجام گرفته و جاى هیچ تردیدى هم در آن نیست. اما تسلط كفار بر مسلمان‌ها، منحصر به زمینه نظامى نیست.
ریشه تاریخى فرهنگ و فلسفه جدید غرب
تهاجم فرهنگی| ۳

ریشه تاریخى فرهنگ و فلسفه جدید غرب

یكى از حقایقی كه تاریخ، آن را ضبط كرده است، حوادثى است كه در اواخر قرون وسطى به دست كلیساى كاتولیك در اروپا آفریده شد و به طورى كه مشهور است، نهضت رنسانس كه منشاء گرایش و تفكر و فرهنگ جدید است، مولود این حوادث و شرایط دیگر اقتصادى، اجتماعى و سیاسى در اروپاى آن دوران‌ مى‌باشد.
فلسفه‌ی غرب و نقش تخریبى آن در فرهنگ جوامع اسلامى
تهاجم فرهنگی| ۲

فلسفه‌ی غرب و نقش تخریبى آن در فرهنگ جوامع اسلامى

آنچه امروز در فرهنگ عصر ما، عصر انقلاب، به غرب نسبت داده‌ مى‌شود داراى یك بار منفى است ولى باید توجه داشت منظور ما از آنچه با بار منفى به غرب نسبت‌ مى‌دهیم همان آثار ضد معنوى، ضد اسلامى و ضد الهى است كه در تمدن غرب و فرهنگ آنها بوجود آمده است...
هویت شرق نشینان و گستره‌ی تهاجم فرهنگى
تهاجم فرهنگی| ۱

هویت شرق نشینان و گستره‌ی تهاجم فرهنگى

استعمار فرهنگى براى قطع ریشه‌هاى اعتقادى، در كشورهاى اسلامى مبارزه‌ مى‌كند كه این مبارزه، مقدمه‌اى براى از میان بردن تفكر و بینش توحیدى در تمامى جهان است.