احکام روزه

قضای روزه دختر بالغ
احکام روزه

قضای روزه دختر بالغ

دختری که به حد بلوغ 9 سال قمری رسیده است و به واسطه ضعف بنیه نمی تواند در ماه رمضان روزه بگیرد و بعد از رمضان تا رمضان دیگر نیز نمی تواند قضا کند، حکمش چیست؟
ثبوت رویت هلال
احکام روزه

ثبوت رویت هلال

اگر رویت هلال برای مرجع تقلید انسان ثابت شود، آیا برای مقلّدین ایشان نیز کافی است؟
حکم نماز و روزه کسی که فکر می­‌کند وقت داخل شده است
احکام روزه

حکم نماز و روزه کسی که فکر می­‌کند وقت داخل شده است

شخصی سحری می‌خورد و فکر می‌کند هنوز صبح نشده یا نماز صبح می‌خواند به تصور اینکه وقت نماز شده، ولی بعداً متوجه می‌شود صبح بوده و سحری می‌خورده یا هنوز وقت نماز نشده و نماز و روزه چنین فردی چگونه است؟
باطل کردن روزه در اثر جهل به مسئله
احکام روزه

باطل کردن روزه در اثر جهل به مسئله

فردی در دوران نوجوانی در ماه رمضان روزه گرفته ولی به خاطر جهل به مسئله و تشنگی زیاد آب خورده. حکم روزه او چیست و کفاره واجب می­ شود یا نه؟
کفاره تاخیر
احکام روزه

کفاره تاخیر

کفاره تاخیر در چه مواردی است؟
روزه گرفتن بچه‌ها
احکام روزه

روزه گرفتن بچه‌ها

تکلیف دختران ۹ ساله‌ای که به خاطر ضعف و ناتوانی نمی‌توانند روزه بگیرند چیست؟
افطار در وطن و وجوب کفاره
احکام روزه

افطار در وطن و وجوب کفاره

شخصی که قصد مسافرت دارد آیا می‌تواند قبل از خروج از وطن، چیزی بخورد؟
بطلان روزه مسافر
احکام روزه

بطلان روزه مسافر

اگر روزه‌دار پیش از ظهر به وطن نرسیده و روزه خود را باطل نکرد، آیا می‌ تواند بعد از ورود به وطن روزه خود را باطل نماید؟
استفاده روزه‌دار از اسپری
احکام روزه

استفاده روزه‌دار از اسپری

حکم روزه بیماران مبتلا به آسم که مجبور به استفاده از اسپری هستند، چیست؟
حکم روزه مریض
احکام روزه

حکم روزه مریض

شخص بیماری که پزشک او را از روزه گرفتن منع می‌کند اما خودش می‌داند که روزه برایش ضرر ندارد، چه باید بکند؟