پوشش زن در اسلام

حجاب یک عامل نیرومند برای حفظ خانواده و اجتماع
پوشش زن در اسلام | ۶

حجاب یک عامل نیرومند برای حفظ خانواده و اجتماع

مهمترین گروه اجتماع را جوانان تشکیل می‌دهند، اگر در برابر دیده‌های جوانان مناظر شهوت‌انگیز و تهییج باشد، بدون تردید همین مناظر عاملی قوی برای سوق دادن جوانان به سوی فساد خواهند بود، نتیجه آن خواهد شد که نیروی فعّال اجتماع و جوانان در راه‌های باطل و لغو صرف گردد، سرانجام به کار و فعالیت و پیشرفت و اقتصاد و اخلاق اجتماع ضربه سختی وارد خواهد آمد و لازمه‌ی این ضربه، فرور رفتگی و پاشیدگی و تزلزل اجتماع خواهد شد.
مرز باریک بی‌حجابی و فساد
پوشش زن در اسلام | ۵

مرز باریک بی‌حجابی و فساد

اسلام که کاملاً به همه‌ی جوانب با نظر دقیق می‌نگرد و دستوراتش عمیقاً حساب شده و منطقی است، کاملاً به مرز باریک بی‌بند و باری و فساد اطّلاع و توجّه دارد، و به خوبی در قانون‌گذاری خود خطر شکسته شدن حصار عفاف، و باریکی این مرز را در نظر داشته است، از این رو برای حفظ این مرز و حصار دستورات فراوانی به عنوان واجب و مستحب و مکروه دارد...
چشم‌چرانی مرد و خودآرائی زن
پوشش زن در اسلام | ۴

چشم‌چرانی مرد و خودآرائی زن

چشم‌چرانی مردان یکی از انحرافات و بیماری‌های خطرناک است که نتائج شوم و آثار خانمان‌برانداز بسیار داشته و دارد، سرچشمه‌ی اصلی این بیماری از ناحیه عدم پوشش زنان شروع می‌شود، وقتی که نگاه مرد به بدن زن افتاد، بدن نیمه عریان زن از یک طرف، و اطوار و طنّازی او و طرز راه رفتن و سخن گفتن او از طرف دیگر...
گفتار حضرت زهرا(س) درباره‌ی حجاب و پوشش
پوشش زن در اسلام | ۳

گفتار حضرت زهرا(س) درباره‌ی حجاب و پوشش

مردان که باید عضو فعّال جامعه باشند و با فکر آزاد دنبال کار و کسب بروند، هنگام رفت و آمد و در محل کار در برخورد با این زنان نیمه عریان و بی‌پوشش، شخصیت خود را از دست داده، و در نتیجه نمی‌توانند یک انسان به تمام معنی سرپرست برای خانواده باشند.
حجاب از دیدگاه قرآن | مهمترین آیه‌ی حجاب کدام است؟
پوشش زن در اسلام | ۲

حجاب از دیدگاه قرآن | مهمترین آیه‌ی حجاب کدام است؟

این مطلب را نیز نباید از نظر دور داشت که مسأله حرام بودن نگاه به صورت و دست‌های زن نامحرم، با مسأله‌ی لزوم پوشیدن صورت و دست‌ها، برای زن، دو مسأله است، هرگاه پوشش «وجه و کفّین» (صورت و دو دست تا مچ) واجب باشد حتماً نظر نامحرم به وجه و کفّین (چهره و دو دست) هم حرام خواهد بود، ولی از آنطرف ملازمه نیست، ممکن است نظر به وجه و کفّین زن حرام باشد ولی پوشیدن آن برای زنان واجب نباشد.
برنامه‌ریزی اسلام برای کنترل غریزه جنسی
پوشش زن در اسلام | ۱

برنامه‌ریزی اسلام برای کنترل غریزه جنسی

قوّه‌ی شهویهّ، انسان را به سوی افراط در لذّت خواهی نفسانی، و چشم‌چرانی و ناپاکی‌های جنسی می‌کشاند. قوّه‌ی غضبیّه، موجب طغیان غریزه‌ی غضب شده و انسان را به ظلم و آزار رسانی و تجاوز وا می‌دارد.