اسلام در یک نگاه

راه‌های خداشناسی
اسلام در یک نگاه| ۳

راه‌های خداشناسی

هیچ اختلافى میان متفکّران بشر نیست که این جهان داراى یک علّت نخستین است که هستى او از خود اوست، منتها فلاسفه مادّى، علّت نخستین را «مادّه» و فلاسفه الهى علّت را «خدا» مى‌دانند.
ریشه‌های حس مذهبی | هدف دستورات مذهبى چیست؟
اسلام در یک نگاه| ۲

ریشه‌های حس مذهبی | هدف دستورات مذهبى چیست؟

تحقیقات جامعه شناسان، و محققان تاریخ نیز نشان مى‌دهد که «معبد و پرستشگاه» به صورت ساده؛ یا وسیع و پیچیده، جزیى از زندگى انسان‌ها را تشکیل مى‌داده و مذهب در اشکال مختلفش با تاریخ آنها آمیخته بوده است.
نقش دین در زندگی انسان‌ها
اسلام در یک نگاه| ۱

نقش دین در زندگی انسان‌ها

ایمان به علم و قدرت لایزالى که از درون و بیرون انسان بطور یکسان آگاه است و بر آن نظارت مى‌کند، مى‌تواند ریشه‌ی نهال‌هاى اخلاقى را در درون جان انسان پرورش دهد، و افراد را بطور خود کار به«درستى»، «و انجام وظیفه» و هنگام لزوم «گذشت» و «فداکارى» و « ایثار» وادارد.