آیات موضوعی قرآن

آیات قرآن درباره نفی ظلم از پروردگار
حفظ موضوعی و آشنایی با معارف آیات و روایات | ۱۹

آیات قرآن درباره نفی ظلم از پروردگار

عقل آدمی مستقلاً توانایی تشخیص زشتی یا خوبی برخی اعمال ـ چون خوبی عدل و زشتی ظلم ـ را داراست و در این موارد نیازی به حکم شرع نمی‌بیند.
نفی شریک، یاری‌کننده و فرزند برای خدا
حفظ موضوعی و آشنایی با معارف آیات و روایات | ۱۸

نفی شریک، یاری‌کننده و فرزند برای خدا

در این آیه، موجود شبیه و هم‌جنس با خداوند نفی شده است؛ چه پایین‌تر از او باشد؛ چون فرزند و چه مساوی و هم‌رتبه؛ چون شریک و چه بالاتر و غالب؛ مانند ولی و سرپرست. در پایان آیه نیز، به پیامبر(ص) فرمان می‌دهد تا همواره خداوند را والاتر از هر وصف و وهم مخلوقات بداند.
آیات قرآن درباره نفی رؤیت پروردگار
حفظ موضوعی و آشنایی با معارف آیات و روایات | ۱۷

آیات قرآن درباره نفی رؤیت پروردگار

یکی از اوصاف سلبی خداوند، دیده نشدن است. همان‌گونه که می‌دانیم خداوند متعال جسم نیست؛ زیرا لازمه‌ی جسمانیت خداوند، محدودیت او در زمان و مکان خاص می‌باشد.
برخی صفات سلبی خدا
حفظ موضوعی و آشنایی با معارف آیات و روایات | ۱۶

برخی صفات سلبی خدا

خداوند در قرآن صفاتی مانند علم و قدرت و... را به خویش نسبت داده است که نمونه‌های آن در انسان‌ها نیز قابل مشاهده است، ولی باید توجه داشت که میان اوصاف الهی و انسانی تفاوت وجود دارد؛ زیرا اوصاف انسانی غالباً همراه با نوعی نقص و محدودیت نیز هست که در ذات خداوند راه ندارد.
آیات قرآن درباره رازقیت خداوند
حفظ موضوعی و آشنایی با معارف آیات و روایات | ۱۵

آیات قرآن درباره رازقیت خداوند

همه‌ی آنچه در زمین و آسمان است، برای خداست. پس تنها رازق اوست. این خدای یکتاست که رزق و روزی مخلوقات را از خزانه‌ی بی‌انتهای رحمتش تقسیم می‌نماید. احدی توان جلب رزق بیشتر بدون اراده‌ی او را ندارد.
آیات قرآن درباره رحمت خاص خداوند بر مؤمنان
حفظ موضوعی و آشنایی با معارف آیات و روایات | ۱۴

آیات قرآن درباره رحمت خاص خداوند بر مؤمنان

سفره‌ی رحمت و فضل خداوند بر همه‌ی مخلوقات جهان گسترده شده و همه را متنعم و بهره‌مند می‌سازد، ولی در این میان، خداوند دارای فضل و احسان ویژه‌ای نیز می‌باشد که مختص مؤمنان و اولیای الهی می‌باشد.
آیات قرآن درباره رحمت عام خداوند بر همه‌ی مخلوقات
حفظ موضوعی و آشنایی با معارف آیات و روایات | ۱۳

آیات قرآن درباره رحمت عام خداوند بر همه‌ی مخلوقات

مقصود از رحمت عام، همان مواهب گوناگون و گسترده‌ی پروردگار بر بندگان است که ادامه‌ی حیات را برای آنان ممکن می‌سازد؛ نعمت‌هایی نظیر وجود، رزق و روزی و پاسخ به نیازهای مادی و روحی بشر.
آیات قرآن درباره قدرت بی‌نهایت خداوند
حفظ موضوعی و آشنایی با معارف آیات و روایات | ۱۲

آیات قرآن درباره قدرت بی‌نهایت خداوند

آیات فراوانی از قرآن به قدرت بی‌پایان خداوند اشاره دارد. بزرگی، گستردگی، وسعت و بی‌شمار بودن پدیده‌های هستی نشانه‌ی آشکار قدرت بی‌انتهای خداست.
عالم؛ محضر خدا
حفظ موضوعی و آشنایی با معارف آیات و روایات | ۱۱

عالم؛ محضر خدا

انسانی که خود را در محضر الهی می‌بیند، نه تنها مرتکب گناه نمی‌شود؛ بلکه اندیشه و فکر گناه را نیز در ذهن خود نمی‌پروراند. اولیای الهی، عالم را محضر خداوند می‌دانند و در محضر او از معصیت و گناه دوری می‌کنند.
آیات قرآن درباره وسعت علم الهی
حفظ موضوعی و آشنایی با معارف آیات و روایات | ۱۰

آیات قرآن درباره وسعت علم الهی

خداوند در قرآن بارها تأکید نموده است که علم غیب مختص ذات اوست و تنها بخشی از آن را به بندگان خاص خود عطا نموده است. مقصود از علم غیب، آگاهی و دانش نسبت به هر آن چیزی است که با حس و درک آدمی فهمیده نمی‌گردد.
آیات قرآن درباره آگاهی خدا از نیات درونی انسان
حفظ موضوعی و آشنایی با معارف آیات و روایات | ۹

آیات قرآن درباره آگاهی خدا از نیات درونی انسان

همانا انسان را آفریدیم و همواره آنچه را که باطنش [نسبت به معاد و دیگر حقایق] به او وسوسه می‌کند، می‌دانیم، و ما به او از رگ گردن نزدیک‌تریم.
آیات قرآن درباره حیات، علم و قدرت بی‌پایان (آیة الکرسی)
حفظ موضوعی و آشنایی با معارف آیات و روایات | ۸

آیات قرآن درباره حیات، علم و قدرت بی‌پایان (آیة الکرسی)

علم و قدرت الهی مطلق و نامحدود است. حیات خداوند نیز به معنای برخورداری ذات وی از علم و قدرت ذاتی است؛ نه رشد و نمو. هم‌چنین صفت «قَیّوم» دربردارنده‌ی تمام اوصاف فعل الهی است.
آیات قرآن درباره اسماء و صفات خدا
حفظ موضوعی و آشنایی با معارف آیات و روایات | ۷

آیات قرآن درباره اسماء و صفات خدا

اوست خدایی که جز او هیچ معبودی نیست، همان فرمانروای پاک، سالم از هر عیب و نقص، ایمنی‌بخش، چیره، شکست‌ناپذیر، جبران‌کننده، شایسته‌ی بزرگی و عظمت، و خدا از آنچه شریک او قرار می‌دهند منزّه است.
آیات قرآن درباره توحید در عبادت و یاری از خداوند
حفظ موضوعی و آشنایی با معارف آیات و روایات | ۶

آیات قرآن درباره توحید در عبادت و یاری از خداوند

توحید عبادی به این معناست که تنها خداوند شایسته‌ی پرستش و فرمان بردن است و فقط باید او را عبادت کرد. مقصود از توحید در استعانت نیز، این است که تنها خداوند متعال شایستگی دارد تا از او طلب یاری و استعانت شود.
آیات قرآن درباره توحید افعالی
حفظ موضوعی و آشنایی با معارف آیات و روایات | ۵

آیات قرآن درباره توحید افعالی

هر فعل و حرکت و اثری که در جهان هستی است، از اراده و مشیت خدا سرچشمه می‌گیرد و هیچ موجودی نمی‌تواند مستقلاً و بدون اتکا به اراده‌ی او کاری انجام دهد. البته این موضوع با آزادی اراده و اختیار انسان‌ در انجام کارها منافات ندارد...
آیات قرآن درباره توحید در ذات و صفات
حفظ موضوعی و آشنایی با معارف آیات و روایات | ۴

آیات قرآن درباره توحید در ذات و صفات

صفات خداوند عین ذات اوست؛ یعنی خداوند موجودی مرکب از ذات و صفات نیست. به عبارت دیگر، چنین نیست که ذات خداوند از یک جهت عالم باشد و از جهت دیگر قادر و مختار باشد؛ بلکه علم، قدرت، اختیار و دیگر صفات او عین حقیقت و ذات او می‌باشند.
آیات قرآن درباره یکتایی خداوند
حفظ موضوعی و آشنایی با معارف آیات و روایات | ۳

آیات قرآن درباره یکتایی خداوند

اگر غیر از خدای یکتا، خدا یا خدایان دیگری نیز وجود داشت، باید هر یک از آنان در اداره‌ی امور جهان مستقل بوده و به خدای دیگر نیاز نداشته باشد. از طرفی، روشن است که اراده و تدبیر دو شخص هیچ‌گاه در همه‌ی امور یکی نخواهد بود...
آیات قرآن درباره نظم (هماهنگی میان پدیده‌های عالم)
حفظ موضوعی و آشنایی با معارف آیات و روایات | ۲

آیات قرآن درباره نظم (هماهنگی میان پدیده‌های عالم)

وجود نظم در هر پدیده، نشان از علم و حکمت خالق آن دارد، تا رشته به هم پیوسته‌ی هستی ازهم ‌گسیخته نگردد و نظام خلقت متناسب و سازگار باشد.
آیات قرآن درباره فطرت توحیدی انسان‌ها
حفظ موضوعی و آشنایی با معارف آیات و روایات | ۱

آیات قرآن درباره فطرت توحیدی انسان‌ها

پس روی خود را متوجّه آیین خالص پروردگار کن! این فطرتی است که خداوند، انسان‌ها را بر آن آفریده است. دگرگونی در آفرینش الهی نیست؛ این است آیین استوار، ولی اکثر مردم نمی‌دانند! (روم، ۳۰)
آیات قرآن درباره انسان‌شناسی| انسان و دین
آیات موضوعی قرآن| ۱۴

آیات قرآن درباره انسان‌شناسی| انسان و دین

انسان‌شناسی، انسان و دین، بیداری، دینداری، وجوب تفقّه، وجوب اطاعت، تسلیم در برابر خدا، صراط مستقیم، نفی عسر و حرج، تکلیف به قدر وُسع، حسادت کفار و برتری مومنان در قرآن کریم