آمنه بنت وهب

آمنه بنت وهب(س)
زنان برجسته اسلام/ ۸

آمنه بنت وهب(س)

مادر پیامبر خاتم حضرت محمّد مصطفی صلّی الله علیه و آله، «آمنه» دختر «وهب بن عبد مناف» است. این بانوی با فضیلت و بزرگوار به عفّت و پاکدامنی شهرت داشت. درباره او گفته اند: خداوند، آن چنان جمال و کمال به وی عطا کرده بود که به حکیمه قوم خود معروف بود.