احکام وضو

طهارت پیاز مو
احکام وضو| ۵

طهارت پیاز مو

در حال وضو یا غیر آن موی سر یا صورت کنده می شود، آیا پیاز مو پاک می باشد یا نجس؟
حکّ اسماء جلاله روی سنگ قبرها چه حکمی دارد؟
احکام وضو| ۴

حکّ اسماء جلاله روی سنگ قبرها چه حکمی دارد؟

حکّ کردن اسامی جلاله همچون عبدالله یا شعرهایی که کلمات قرآنی مثل حمد در آن به کار رفته روی سنگ قبرها چه صورت دارد؟
آیا ژل مانع مسح سر در وضو است؟
احکام وضو| ۳

آیا ژل مانع مسح سر در وضو است؟

برخی جوان‌ها به مو‌های خود ژل می‌مالند، آیا برای مسح سر آن‌ها در وضو مانع می‌باشد؟
حکم وضو و غسل با لاک ناخن
احکام وضو| ۲

حکم وضو و غسل با لاک ناخن

لاک زدن ناخن یا رنگ کردن آن توسط زنان در صورتی که در معرض دید نامحرم است، چه صورت دارد و آیا غسل و وضوی آن‌ها صحیح است؟
حکم مانع بودن جوهر خودکار در وضو
احکام وضو| ۱

حکم مانع بودن جوهر خودکار در وضو

اگر جوهر خودکار به دست باشد و وضو بگیریم، چه صورت دارد؟