کد مطلب: ۱۷۱۷
تعداد بازدید: ۱۸۵۹
تاریخ انتشار : ۲۹ آبان ۱۳۹۶ - ۰۷:۰۰
احکام موضوعی/ ۵
«استمنا» آن است كه انسان با خود يا ديگرى كارى كند كه از او منى بيرون آيد. انجام دادن آن حرام است و در صورت خروج منى، غسل جنابت واجب مى شود.

تعريف استمنا

پرسش 83. استمنا چيست؟

همه مراجع:

«استمنا» آن است كه انسان با خود يا ديگرى كارى كند كه از او منى بيرون آيد. انجام دادن آن حرام است[1] و در صورت خروج منى، غسل جنابت واجب مىشود.

 

حرمت خودارضايى

پرسش 84. آيا خودارضايى در صورتى كه به حد خروج منى نرسد، باز هم حرام است؟

همه مراجع (به جز تبريزى، سيستانى و وحيد):

آرى، حرام است ؛ ولى غسل بر او واجب نمىشود.[2]

آيات عظام تبريزى، سيستانى و وحيد:

بنا بر احتياط واجب حرام است ؛ ولى غسل بر او واجب نمىشود.[3]

تبصره. فرض مسئله جايى است كه با خودارضايى قصد خروج منى دارد.

 

استمنا در شرايط خاص

پرسش 85. برخى از روانشناسان، استمنا را در شرايطى كه امكان حفظ تعادل روحى سالم وجود ندارد، توجيه مىكنند ؛ نظر مراجع چيست؟

همه مراجع:

استمنا در هر شرايطى حرام است ؛ مگر در جايى كه براى معالجه و درمان بوده و درمان آن نيز تنها منحصر به استمنا باشد.[4]

 

حرمت استمنا

پرسش 86. كسى كه شرايط ازدواج برايش فراهم نيست و از نظر غريزه جنسى در سختى به سر مىبرد، آيا مىتواند استمنا كند؟

همه مراجع:

خير، استمنا در هيچ شرايطى جايز نيست.[5]

 

استمنا و آزمايشگاه

پرسش 87. براى تشخيص اينكه مرد قادر بر بچهدار شدن هست، آيا مىتواند استمنا كند تا آزمايشهاى پزشكى بر روى منى او، انجام شود؟

همه مراجع:

خير، اين كار جايز نيست ؛ مگر آنكه ضرورتى ايجاب كند.[6]

تبصره. چنانچه در موردى، ضرورت ايجاب نمايد كه شخص استمنا كند ؛ در صورتى كه همسر دارد، واجباست اين عمل را بهوسيله او انجام دهد (نه با اعضا و جوارح خود).

 

كفاره استمنا

پرسش 88. آيا استمنا كفاره دارد؟ كفاره آن چيست؟

همه مراجع:

خير، كفاره ندارد ؛ ولى بايد توبه كند و از اين كار دست بردارد.[7]

 

استمنا با همسر

پرسش 89. شخصى به قصد اينكه از همسرش منى خارج شود، او را با دست تحريك مىكند ؛ آيا اين كار از نظر شرعى جايز است؟

همه مراجع:

آرى، استمنا به وسيله بدن همسر جايز است.[8]

 

تصاوير تحريك كننده

پرسش 90. آبى كه هنگام خواندن مطالب مهيّج و يا ديدن تصاوير محرك از انسان خارج مىشود، چه حكمى دارد؟

همه مراجع:

اگر يقين كند كه منى است يا نشانههاى منى را داشته باشد، غسل واجب مىشود و در صورت شك، آن رطوبت پاك است و غسل ندارد.[9]

 

جلوگيرى منى

پرسش 91. آيا بر كسى كه خودارضايى مىكند ؛ ولى نمىگذارد منى خارج شود، غسل واجب است؟

همه مراجع:

خير، تا از او منى خارج نشود، غسل واجب نيست.[10]

 

پی‌نوشت‌ها

[1] . توضيحالمسائل مراجع، م 1572 ؛ وحيد، توضيح المسائل، م 1580 و دفتر: خامنهاى.

[2] . صافى، جامع الاحكام، ج 2، س 1330 ؛ فاضل، جامعالمسائل، ج 1، س 984 ؛ تبريزى، استفتائات س 211 ؛ دفتر: بهجت، مكارم، امام، نورى و خامنهاى.

[3] . تبريزى، استفتائات، س 83 و دفتر: سيستانى و وحيد.

[4] . دفتر: همه مراجع.

[5] . مكارم، استفتائات، ج 2، 1073 و دفتر: همه مراجع.

[6] . خامنهاى، اجوبة الاستفتائات، س 790 ؛ امام، استفتائات، ج 1، غسل جنابت، س 96 و دفتر: همه مراجع.

[7] . سيستانى، Sistani.org، استمنا و دفتر: همه مراجع.

[8] . العروة الوثقى، 19 ؛ فاضل، جامعالمسائل، ج 1، س 986 ؛ مكارم، استفتائات، ج 1، س 1246 ؛ تبريزى، صراط النجاة، ج 5، س 656 ؛ سيستانى، Sistani.org، استمنا و خامنهاى، اجوبة الاستفتائات، س 788.

[9] . توضيحالمسائل مراجع، م 346 ؛ وحيد، توضيحالمسائل، م 352 ؛ نورى، توضيحالمسائل، م 347 ؛ خامنهاى، اجوبة الاستفتائات، س 180.

[10] . توضيحالمسائل مراجع، م 352 ؛ وحيد، توضيحالمسائل، م 358 ؛ نورى، توضيح المسائل، م 353 ؛ خامنهاى،اجوبة الاستفتائات، احكام غسل جنابت.

سیدمجتبی حسینی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: