کد مطلب: ۵۴۹۹
تعداد بازدید: ۳۱۶
تاریخ انتشار : ۰۸ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۸:۲۹
اسلام و تعلیم و تربیت | ۳
خدايى‌ كه هر چيزى‌ را نيكو بيافريد و خلقت انسان را از گل آغاز كرد. سپس نسل او را از چكيده‌ی آب بى‌‏ارزش قرار داد. آن گاه نطفه‌ی بى‌‏جان را نيكو بياراست و از روح (منسوب به) خودش در آن بدميد و براى‌ شما گوش و چشم و قلب قرار داد. باز هم شما خدا را اندك سپاس‏گزار هستيد.

موضوع تعليم و تربيت‏


در تعريف تربيت گفتيم كه عبارت است از: پرورش و استكمال تدريجى‌ موجود و تبديل استعدادهاى‌ درونى‌ آن به فعليت، مطابق اين تعريف همه‌ی موجودات مادى‌ يعنى‌ انسان، حيوان، نبات و حتى‌ جماد موضوع تربيت خواهند بود، زيرا همه‌ی اينها در طريق حركت و استكمال هستند و استعدادهاى‌ درونى‌ خويش را به تدريج به فعليت مى‌‏رسانند. پس موضوع تربيت اعم از حيوان، نبات، جماد و انسان است، ليكن موضوع بحث ما در اين كتاب فقط تربيت انسان خواهد بود.
در مورد تعليم جماد و نبات بايد گفت كه اصلاً قابليت آموزش و تعلم را ندارند، امّا بعضى‌ حيوانات مانند طوطى‌، ميمون و فيل گرچه قابليت تعلّم را به مقدار محدود دارند، از موضوع بحث ما خارجند. به طور كلّى‌ درباره‌ی تعليم حيوانات مى‌‏توان گفت كه نوعى‌ تربيت است نه تعليم اصطلاحى‌. بنابراين موضوع تعليم و تربيت فقط انسان خواهد بود.


انسان موضوع تعليم و تربيت


‏تعليم و تربيت كارى‌ است بسيار ظريف، دشوار و پيچيده كه نياز به كاردانى‌، تجربه و اطلاعات گسترده‏ اى‌ دارد. بنابراين لازم است كه مربيان به چند موضوع كاملاً آگاه باشند:
1. ماهيت و حقيقت انسان را به خوبى‌ بشناسند؛
2. در مورد استعدادهاى‌ درونى‌ انسان آگاهى‌ داشته باشند؛
3. به هدف تربيت انسان كاملاً واقف بوده و بدانند كه در تعليم و تربيت او چه هدفى‌ را بايد تعقيب كنند؛
4. در راه رسيدن به هدف از چه عوامل و وسايلى‌ بايد استفاده كنند؛
5. موانع نيل به هدف و راه‏ هاى‌ جلوگيرى‌ و مبارزه با آن‏ها چيست.


حقيقت انسان


‏همه‌ی دانشمندان به اين واقعيت اعتراف دارند كه انسان موجودى‌ است پيچيده، تكامل يافته و داراى‌ هزاران شگفتى‌ كه هنوز هم شناخته نشده‏ اند. لذا در تعريف و تبيين ماهيت و حقيقت او در ميان دانشمندان اختلاف بسيار زيادى‌ مشاهده مى‌‏شود؛ مثلاً عده‏اى‌ انسان را حيوانى‌ بيش نمى‌‏دانند كه با ساير حيوانات امتياز جوهرى‌ ندارد. به عقيده‌ی آنان انسان، حيوانى‌ است تكامل يافته و مرموز كه از حد و مرز حيوانيت فراتر نرفته و همه‌ی اعمال، رفتار، خصال و حتى‌ علوم، تفكرات و تعقلاتش از آثار و لوازم ماده و قابل توجيه است؛ انسان را موجودى‌ مادى‌ و يك بعدى‌ مى‌‏دانند و هيچ اعتقادى‌ به روح مجرد ندارند، بلكه روح و نفس انسان را اثر شيميايى‌ ماده مى‌‏پندارند.
طبق همين عقيده، انسان را به: حيوان ابزارساز، حيوان سازنده، حيوان توليد كننده، حيوان ناطق (سخن‏گو) تعريف كرده‏اند. كه ما در اين جا از نقد و بررسى‌ اين تعاريف صرف‏نظر مى‌‏كنيم.
در مقابل اينان، گروهى‌ ديگر از دانشمندان، انسان را موجودى‌ مستقل، ممتاز، بسيار عالى‌ و شريف مى‌‏دانند كه با ساير حيوانات امتياز جوهرى‌ دارد، به همين جهت در تعريف انسان مى‌‏گويند: حيوانى‌ است داراى‌ نفس ناطق، يعنى‌ عاقل و مدرك حقايق كلى‌. همين نفس و عقل است كه ذات و حقيقت او را از ساير حيوانات ممتاز ساخته است.
همه‌ی پيامبران و اديان آسمانى‌، انسان را اين چنين معرفى‌ كرده ‏اند و ما هم در اين مباحث انسان را از ديدگاه اسلام بررسى‌ خواهيم كرد.


انسان از ديدگاه فلسفه‏


انسان موجود مركبى‌ است كه داراى‌ چند بعد وجودى‌ مى‌‏باشد. از يك جهت، جسمى‌ است عنصرى‌ كه خواص و آثارى‌ مانند: وزن، طول، عرض، عمق، شكل، رنگ و ديگر عوارض دارد. از جهت ديگر يك جسم نامى‌ است كه‏ تغذيه، نمو و توليدمثل دارد. به اين اعتبار علاوه بر جسم عنصرى‌، داراى‌ روح نباتى‌ نيز هست كه او را از جمادات جدا مى‌‏كند. از طرف ديگر يك حيوانى‌ است كه داراى‌ حركت، اراده، احساس و شعور مى‌‏باشد. لذا داراى‌ نفس حيوانى‌‏اى‌ است كه او را از جمادات و نباتات ممتاز مى‌‏سازد. براى‌ درك و ارتباط با خارج نيز پنج حس ظاهرى‌ دارد: باصره، سامعه، لامسه، ذائقه و شامه.
انسان از بعد مادى‌ همه آنچه را كه اجسام عنصرى‌، نامى‌ و حيوانات دارند، داراست. علاوه بر اينها داراى‌ گوهر ارزشمند ديگرى‌ است كه نفس عاقله ناميده مى‌‏شود. نفس عاقله‌ی انسانى‌، موجودى‌ است مجرد از ماده و عوارض آن، كه مى‌‏تواند با آن تفكر و تعقل نموده و معقولات و حقايقى‌ كلى‌ را درك كند. لذا با همين گوهر شريف عالى‌ است كه انسان از ساير حيوانات امتياز يافته است، زيرا اين جوهر شريف، جزء ذاتى‌ انسان است، نه جزء عوارض و لوازم او. بنابراين انسان نوعى‌ مستقل بوده كه در جوهر ذات متمايز از ساير حيوانات است.
لازم به يادآورى‌ است كه انسان داراى‌ ابعاد متعدد وجودى‌ است، ليكن از جهت ذات، يك حقيقت بيش نيست، نه اين كه نفس نامى‌، نفس حيوانى‌ و نفس انسانى‌ در انسان به سه وجود، موجود بوده و آدمى‌ داراى‌ سه نفس باشد، بلكه انسان تنها يك حقيقت است، ليكن حقيقتى‌ كه داراى‌ مراتب و درجاتى‌ از وجود مى‌‏باشد. مرتبه‌ی پايينِ نفس انسانى‌ كار نباتى‌ را انجام مى‌‏دهد، مرتبه‌ی بالاتر، كار حيوانى‌ و مرتبه‌ی عالى‌‏تر آن، تعقل، تفكر و ساير كارهاى‌ انسانى‌ را بر عهده دارد. آن جا كه مى‌‏گويد: وزن، شكل، رنگ و ابعاد من از مرتبه‌ی جسمانى‌ و عنصرى‌ خويش خبر مى‌‏دهد. آن جا كه مى‌‏گويد: تغذيه، رشد و توليد مثل من از مرتبه‌ی جسم نامى‌ خود حكايت مى‌‏كند. آن جا كه مى‌‏گويد: حركت، اراده و احساسات من از مرتبه‌ی حيوانى‌ خويش خبر مى‌‏دهد و آن‏جا كه مى‌‏گويد: تعقل، تفكر و انديشه‏ هاى‌ من، از روح مجرد و مرتبه‌ی عالى‌ انسانى‌ خويش حكايت دارد.
بنابراين انسان در عين وحدت چندين خود دارد: خود جسمانى‌، خود نباتى‌، خودحيوانى‌ و خود انسانى‌. امّا اصالت و ارزش ازآنِ خود انسانى‌ و نفس ناطقه‌ی اوست. اين نفس كه روح نيز ناميده مى‌‏شود جوهرى‌ است ذاتاً نورانى‌ و مجرد از ماده، ولى‌ از جهت فعل و حركت به بدن تعلق و نياز داشته و با آن مرتبط است. از بدن و مشاعر و نيروهاى‌ خود استفاده مى‌‏كند و با علم و عمل و گفتار و اخلاق به تدريج استعدادهاى‌ خود را به فعليت تبديل مى‌‏نمايد و ذات خويش را متكامل مى‌‏سازد.
روح انسان جوهرى‌ است نورانى‌ و مجرد و از عالم امر و ملكوت كه فساد و عدم در او راه ندارد و براى‌ هميشه پايدار و باقى‌ خواهد ماند. موجودى‌ است مجرد ولى‌ نه مجرد تام، بلكه مجردى‌ ناقص كه از جهت مرتبه‌ی نازل وجودش به جسم تعلق داشته و با آن ارتباط دارد و كارهاى‌ مادى‌ انجام مى‌‏دهد، به همين دليل حركت و تكامل برايش تصور مى‌‏شود. از جهت مرتبه‌ی برتر و عالى‌‏ترش نيز تعقل، تفكر و كارهاى‌ غير مادى‌ را انجام مى‌‏دهد. از يك طرف حيوان است و كارهاى‌ حيوانات را انجام مى‌‏دهد و از طرف ديگر انسان است و كارهاى‌ انسانى‌ را انجام مى‌‏دهد.
اين موجود عجيب، در آغاز وجود، كامل نبوده، بلكه به تدريج خودش را مى‌‏سازد و پرورش مى‌‏دهد. عقايد، ملكات و خوى‌‏ها كه از اعمال و حركات نشأت مى‌‏گيرند، هويت و وجود انسان را به كمال مى‌‏رسانند.
مطالب مذكور و ديگر مسائل مربوط به نفس در كتاب‏هاى‌ فلسفه و كلام به اثبات رسيده است و دانشمندان و فلاسفه‌ی اسلامى‌ در اين باره بحث‏ هاى‌ طولانى‌ و بسيار دقيقى‌ مطرح كرده ‏اند كه ورود در آن‏ها ما را از هدف اصلى‌ بحث؛ يعنى‌‏ مسائل تعليم و تربيت، باز مى‌‏دارد. لذا بهتر است كه خوانندگان عزيز را به مطالعه‌ی كتب فلسفه و كلام ارجاع دهيم و بحث را با بيان نظر اسلام و قرآن درباره‌ی انسان ادامه دهيم:


انسان از ديدگاه اسلام‏


اسلام نيز انسان را يك موجود چند بعد مى‌‏داند كه آفرينش او از ماده‌ی بى‌‏درك و شعورى‌ آغاز مى‌‏شود و پس از پيمودن مراحلى‌ از تكامل به صورت موجودى‌ برتر از ماده تبديل مى‌‏شود.
خداى‌ متعال آفرينش انسان را چنين توصيف مى‌‏كند:
ما انسان را از عصاره‏اى‌ از گل بيافريديم، آن گاه او را به صورت نطفه، در صلب پدر و رحم مادر قرار داديم. بعد از آن، نطفه را به صورت علقه (خون بسته) درآورديم. پس علقه را به مضغه (گوشت كوبيده) تبديل كرديم. آن گاه مضغه را به صورت استخوان و گوشت درآورديم. سپس او را به صورت موجودى‌ ديگر آفريديم. آفرين بر قدرت بهترين آفرينندگان.[1]
خداى‌ متعال در آيه‌ی مذكور پس از تشريح مراحل تكامل ماده‌ی انسان و رسيدن به سرحد استعداد و پذيرش روح مجرد، مى‌‏فرمايد: «ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ»، خلق جديد را به خلق ديگر تعبير مى‌‏كند كه با سنخ آفرينش‏ هاى‌ سابق ـ كه آفرينش مادى‌ است ـ تفاوت دارد؛ يعنى‌ آفرينش جديد كه صورت و نفس انسانى‌ است، از آفرينش ‏هاى‌ سابق برتر و به عبارت ديگر: كامل‏تر و مجرد از ماده است. از آن جا كه آفرينشِ امرِ مجرد از امر مادى‌ و تبديل صورت مادى‌ به صورت مجرد، يك موضوع بسيار مهم و شگفت ‏آورى‌ است، در ذيل همين آيه مى‌‏گويد: «فَتَبارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الخالِقِينَ» قابل توجه است كه در آفرينش انسان، به‏ «أَنْشَأْناهُ» تعبير مى‌‏كند كه آفرينش بدون واسطه است.
در آيه‌ی ديگر داستان آفرينش انسان را چنين تشريح مى‌‏كند:
خدايى‌ كه هر چيزى‌ را نيكو بيافريد و خلقت انسان را از گل آغاز كرد. سپس نسل او را از چكيده‌ی آب بى‌‏ارزش قرار داد. آن گاه نطفه‌ی بى‌‏جان را نيكو بياراست و از روح (منسوب به) خودش در آن بدميد و براى‌ شما گوش و چشم و قلب قرار داد. باز هم شما خدا را اندك سپاس‏گزار هستيد.[2]
در آيه‌ی مذكور به دو نكته‌ی مهم اشاره شده است: اول اين كه روح انسان هنگامى‌ افاضه مى‌‏شود كه موضوع آن تسويه شود و استعداد پذيرش آن را پيدا كند. دوم اين كه روح انسان آن قدر مهم و با ارزش است كه خداى‌ متعال او را منسوب به خودش مى‌‏داند، يعنى‌ روحى‌ كه از عالم بالا و از مجردات است.
در آيه‌ی ديگر نيز به همين دو نكته‌ی بسيار مهم اشاره كرده، مى‌‏فرمايد:
هنگامى‌ كه داده‌ی انسان را تسويه و تكميل نمودم و از روح (منسوب به) خودم در آن دميدم، پس به سويش سجده كنيد.[3]
 در اين آيه نيز استعداد و لياقت ماده را شرط افاضه‌ی نفس انسانى‌ دانسته و روح موجودى‌ عالى‌ و منسوب به خودش معرفى‌ مى‌‏كند. در اثر همين امتياز بزرگ است كه شايستگى‌ مسجود ملائكه بودن را به دست آورده است.
در آيه‌ی ديگر نفس انسانى‌ را ـ که يكى‌ از مصاديق روح است ـ به عنوان وجودى‌ برتر معرفى‌ كرده و مى‌‏گويد:
و در مورد روح از تو سؤال مى‌‏كنند، در پاسخ بگو: روح از امر پروردگارم مى‌‏باشد و بهره‌ی شما از علم، اندكى‌ بيش نيست.[4]
در آيه‌ی مذكور پيامبر اكرم مأموريت مى‌‏يابد تا در پاسخ مردم كه از روح سؤال مى‌‏كنند، بگويد: وجود روح از ايجاد ويژه‌ی پروردگارم كه تدريجى‌ و زمانى‌ نيست و نيازى‌ به واسطه ندارد، سرچشمه مى‌‏گيرد.
مرحوم علامه‌ی طباطبايى‌(قدس سره) در ذيل آيه‌ی مذكور بحث مفصل و دقيقى‌ درباره‌ی عالم امر و روح دارد. وى‌ آيات مربوط به روح و امر را جمع كرده، با بررسى‌ و مقايسه‌ی آن‏ها چنين نتيجه‏ گيرى‌ مى‌‏كند: امر در اين آيات عبارت است از فعل و ايجاد خداى‌ سبحان كه نيازى‌ به علل و عوامل طبيعى‌، حركت و تدريج و زمان ندارد، بلكه با ايجاد تكوينى‌ و مجرد كلمه‌ی «كن» تحقق مى‌‏يابد.
در قرآن مى‌‏فرمايد:
إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ * فَسُبْحانَ الَّذِى‌ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَى‌‏ءٍ؛[5]
امر خدا، وقتى‌ اراده كند چيزى‌ را، بدين صورت است كه مى‌‏گويد: به وجود بيا، پس تحقق پيدا مى‌‏كند. پس منزه است خدايى‌ كه ملكوت هر چيز در اختيار اوست.
در آيه‌ی ديگر مى‌‏فرمايد:
وَما أَمْرُنا إِلّا واحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرٍ؛[6]
امر ما (ايجاد) يكى‌ بيش نيست، همانند يك چشم به هم زدن.
بنابراين، ايجاد يك امر، برتر و عالى‌‏تر از ايجاد تدريجى‌ و طبيعى‌ است، زيرا نياز به حركت، استعداد و زمان ندارد، بلكه يك دفعه تحقق پيدا مى‌‏كند. پس چنين امرى‌ بايد مجرد از ماده و برتر از زمان باشد.
در همين رابطه خداى‌ متعال به پيامبر اكرم چنين دستور مى‌‏دهد: در پاسخ كسانى‌ كه درباره‌ی روح از تو سؤال مى‌‏كنند بگو: روح از سنخ امر است؛ يعنى‌ برتر از ماده، حركت و زمان مى‌‏باشد.[7]
از اين قبيل آيات استفاده مى‌‏شود كه انسان موجودى‌ شريف و ممتاز است، چون حقيقت او را روح مجردِ ملكوتى‌ تشكيل مى‌‏دهد كه موجودى‌ است نورانى‌ و برتر از ماده و مادّيات.
مسئله تجرد نفس و روح انسان يك مسئله‌ی دقيق و دشوار فلسفى‌ و علمى‌ است و نياز به بحث ‏هاى‌ طولانى‌ دارد كه از حوصله‌ی اين كتاب خارج است. علاقه‏ مندان مى‌‏توانند به كتاب‏ هاى‌ فلسفه، تفسير و كلام مراجعه كنند.


خودآزمایی


1- کدام موجودات موضوع تربيت هستند؟ چرا؟
2- همه‌ی پيامبران و اديان آسمانى‌، انسان را چگونه معرفى‌ كرده‌‏اند؟
3- عبارت «ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ» بیانگر چیست؟

 

پی نوشت ها[1]. مؤمنون (23) آيه 12: «وَلَقَدْ خَلَقْنا الإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ * ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً فِى‌ قَرارٍ مَكِينٍ * ثُمَّ خَلَقْنا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنا العَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنا المُضْغَةَ عِظاماً فَكَسَوْنا العِظامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَكَ‏اللهُ أَحْسَنُ‏الخالِقِينَ».
[2]. سجده (32) آيات 7 ـ 9: «الَّذِى‌ أَحْسَنَ كُلَّ شَى‌‏ءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الإِنْسانِ مِنْ طِينٍ * ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ ماءٍ مَهِينٍ * ثُمَّ سَوّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُم السَّمْعَ وَالأَبْصارَ وَالأَفْئِدَةَ قَلِيلاً ما تَشْكُرُونَ».
[3]. حجر (15) آيه 29: «فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِى‌ فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ».
[4]. اسراء (17) آيه 85: «وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى‌‏وَما أُوتِيتُمْ مِنَ العِلْمِ إِلّا قَلِيلاً».
[5]. يس (36) آيات 82 ـ 83.
[6]. قمر (54) آيه 50.
[7]. ر. ك: تفسير الميزان، ج 8، ص 154 ـ 156 و ج 13، ص 207 ـ 216.

 

دفتر نشر فرهنگ و معارف اسلامی مسجد هدایت
آیت الله ابراهیم امینی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: