کد مطلب: ۱۳۲
تعداد بازدید: ۳۰۴۵۱۵
تعداد نظرات: ۳۵ نظر
تاریخ انتشار : ۰۷ مهر ۱۳۹۴ - ۱۳:۰۰
«پیامبرگرامی اسلام صلی‌الله علیه و آله و سلم»: اَعلُم اُمتّی مِن بعدی علیُّ بنُ ابی‌ِطالب. بعد از من، اعلم اُمت من علی بن ابی‌طالب(ع) است (کنزل‌العمال، ج 11، ص 614)

1ـ «پیامبرگرامی اسلام صلی‌الله علیه و آله و سلم»:
عُنوانُ صَحیفَةِ المُؤمِنِ حُبُّ عَلیِّ بنِ ابی‌طالب علیه‌السلام.
سرلوحة پروندة هر مؤمن (در روز قیامت) دوستی و محبت علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام است. (مستدرک حاکم، ج 3، کنزالعمال، ج 11، ص 615)

2ـ «پیامبرگرامی اسلام صلی‌الله علیه و آله و سلم»:
اِنّ علیاً وَلِیُّکُمُ بَعدی.
علی(ع) بعد از من مولی و صاحب‌اختیار شما است. (کنزالعمال، ج 11، ص 612 ـ الفردوس، ج 5، ص 292)

3ـ «پیامبرگرامی اسلام صلی‌الله علیه و آله و سلم»:
انتَ (یاعلیُّ) مِنّی بِمَنزِلَةِ هارونَ مِن موسی اِلّا اَنَّهُ لانَبیَّ بعدی.
منزلت تو (یاعلی) نسبت به من همانند منزلت هارون است نسبت به موسی جز آنكه بعد از من پیامبری نخواهد بود. (سُنن ترمذی، ج 5، ص 641 ـ صحیح مسلم، ج 4، ص 44)

4ـ «پیامبرگرامی اسلام صلی‌الله علیه و آله و سلم»:
سَتکَونُ بَعدی فِتنَةٌ فَاِذا کانَ کذلِکَ فَالْزِموا علیَّ بْنَ اَبی‌طالب.
به زودی بعد از من یک فتنه و آزمون سختی خواهد بود شما در آن تنها به علی بن ابی‌طالب تمسّک بجوئید. (اُسدالغابة، ج 5 ص 287 ـ الِإستیعاب ج 4ـ ص 169)

5ـ «پیامبر گرامی اسلام صلی‌الله علیه و آله و سلم»
انتَ (یا علیُّ) تُبَیِّنُ لِأُمَّتی مَا اختَلَفوا فیه بَعدی.
تو (یاعلی) بعد از من آنچه امّت من در آن اختلاف خواهند داشت برای آنان روشن خواهی ساخت. (تاریخ بغداد، ج 4، ص 348 ـ مستدرک حاکم، ج 3، ص 123)

6 ـ «پیامبرگرامی اسلام صلی‌الله علیه و آله و سلم»:
اِنَّ عَلیّاً مِنّی و اَنَا مِنهُ وَ هُوَ وَلیُّ کُلِّ مُؤمنٍ بَعدی.
همانا علی از من است و من از علی هستم، هر مؤمنی بعد از من، علی مولی و صاحب‌اختیار او است. (مُسند احمد، ج 4، ص 438 ـ خصائص نسائی، ص 23)

7ـ «پیامبرگرامی اسلام صلی‌الله علیه و آله و سلم»:
اَعلُم اُمتّی مِن بعدی علیُّ بنُ ابی‌ِطالب.
بعد از من، اعلم اُمت من علی بن ابی‌طالب(ع) است (کنزل‌العمال، ج 11، ص 614)

8 ـ «پیامبرگرامی اسلام صلی‌الله علیه و آله و سلم»:
أقضی أُمّتی عِلیٌّ.
بیناترین امّت من در أمر قضاوت علی(ع) است. (الریاض النضرة، ج 3، ص 167 ـ ذخائرالعقبی، ص 83 ـ مناقب خوارزمی، ص 39)

9ـ «پیامبرگرامی اسلام صلی‌الله علیه و آله و سلم»:
اَلّلهمَّ أَئْتِنی بِأحَبِّ خَلقِکَ اِلَیکَ یأکُلُ مَعی هذاَالطَّیرَ. فَجاءَ عَلٌّی(ع) فَأَکَلَ مَعَه.
(پرنده‌ای بریان در محضر پیغمبر اکرم صلی‌الله علیه و آله بود. حضرت عرض کرد) بارالها! محبوب‌ترین خلق خود را برسان تا با من هم‌خوراک این پرنده شود. در این هنگام علی علیه‌السلام رسید و از آن پرنده تناول نمود. (این حدیث مشهور بنام «حدیثُ‌الطَّیر» معروف است.) (سنن ترمذی، ج 5، ص 636 ـ مستدرك حاكم، ج 3، ص 130ـ132)

10ـ «پیامبرگرامی اسلام صلی‌الله علیه و آله و سلم»:
أنا و علیٌّ مِن شَجَرةٍ واحدةٍ وَالنّاسُ مِن أشجارٍ شَتّی.
ریشة من و علی از یک درخت است، و دیگر مردم از درختان گوناگون هستند. (مجمع‌الزوائد، ج 9، ص 100 ـ کنزالعمال، ج 11، ص 608)

11ـ «پیامبرگرامی اسلام صلی‌الله علیه و آله و سلم»:
اوّلُ مَن صلّی مَعی علیٌّ.
اول کسی که با من نماز گزارد علی علیه‌السلام بود. (کنزالعمال، ج 11، ص 616 ـ الفردوس، ج 1، ص 27)

12ـ «پیامبرگرامی اسلام صلی‌الله علیه و آله و سلم»:
إِنّ الملائکةَ صَلّت عَلَیَّ و علی عَلِیٍّ سَبْعَ سِنینَ قَبلَ أَنْ یُسلِمَ بَشَرٌ.
هفت سال پیش از آنکه بشری مسلمان شود، فرشتگان بر من و علی صلوات و درود می‌فرستادند. (کنزالعمال، ج 11، ص 612 ـ مختصر تاریخ دمشق «ابن‌منظور»، ج 17، ص 305)

13ـ «پیامبرگرامی اسلام صلی‌الله علیه و آله و سلم»:
انتَ یا علیُّ بِمَنزِلَةِ الکَعبةِ تُؤتی ولاَتأتی.
تو (یاعلی) همانند کعبه‌ای، همه به سوی تو رو می‌آورند (به تو نیازمندند) و تو به سوی کسی رو نمی‌آوری (به کسی نیاز نداری) (اُسدالغابة، ج 4، ص 31)

14ـ «پیامبرگرامی اسلام صلی‌الله علیه و آله و سلم»:
اَنا مدینةُ العِلم و علیٌّ بابُها فَمَن اَرادَ المَدینَةَ فَلْیَأْتِها مِن بابِها.
من شهر علم هستم و علی علیه‌السلام دروازة آن، هر کس که آهنگ شهر کند باید که از دروازه آن وارد شود. (تاریخ بغداد، ج 4، ص 348 ـ مستدرک حاکم، ج 3، ص 126)

15 ـ «پیامبرگرامی اسلام صلی‌الله علیه و آله و سلم»:
لَولاکَ (یا علیُّ) ما عُرِفَ المؤمنونَ مِنْ بعدی.
اگر تو (یاعلی) نبودی، مؤمنان بعد از من، از دیگران تمییز داده نمی‌شدند. (کنزالعمال، ج 13، ص 152 ـ الریاض‌النضرة، ج 3، ص 173)

16ـ «پیامبرگرامی اسلام صلی‌الله علیه و آله و سلم»:
مَن اَرادَ أَن یُنْظُرَ اِلی آدَمَ فی عِلمِهِ و الی نوحٍ فی تقواهُ و اِلی ابراهیمَ فی حِلمِهِ و اِلی موسی فی هَیبَتهِ وَ اِلی عیسی فی عبادَتِهِ فَلیَنظُر الی علیِّ بنِ ابی‌طالب.
هر کس بخواهد به علم آدم و پارسائی نوح و بردباری ابراهیم و هیبت موسی و عبادت عیسی(ع) نظر کند باید که به علی بن‌ ابی‌طالب(ع) نظر نماید (مناقب خوارزمی، ص 50)

17ـ «پیامبرگرامی اسلام صلی‌الله علیه و آله و سلم»:
النَّظَرُ اِلی وَجهِ عَلیٍّ عِبادَةٌ.
نگاه کردن به سیمای علی علیه‌السلام عبادت است. (مستدرک حاکم، ج 3، ص 142 ـ الریاض النضرة، ج 3، ص 197 ـ مناقب ابن مغازلی، ص 206)

18ـ «پیامبرگرامی اسلام صلی‌الله علیه و آله و سلم»:
علیٌّ مِنّی بِمنزِلةِ رَأسی مِن بَدَنی.
علی(ع) برای من، هم‌چون سر من است برای پیکر من. (تاریخ بغداد، ج 7، ص 12‌ـ کنزالعمال، ج 11، ص 603)

19ـ «پیامبرگرامی اسلام صلی‌الله علیه و آله و سلم»:
کنتُ انَا و علیٌّ نوراً بین یَدَیِ اللهِ تعالی قَبل أَن یُخلقَ آدمُ بأَربَعَةِ عَشَرَ اَلفَ عامٍ!
من و علی(ع) چهارده هزار سال پیش از خلقت آدم(ع) نوری بودیم که در ساحت قدس خدای متعال به سر می‌بردیم! (الریاض النضرة، ج 3، ص 120 ـ میزان الاعتدال، ج 1، ص 235)

20ـ «پیامبرگرامی اسلام صلی‌الله علیه و آله و سلم»:
مَن کُنتُ مَولاهُ فَعَلِیٌّ مولَاه اَللّهمَّ والِ مَنْ والاه وَ عادِ مَن عاداه.
هر کس که من مولا و صاحب‌اختیار او هستم علی نیز مولا و صاحب‌اختیار اوست. بارالها! هر کس که ولایت علی را پذیرفت تو ولی او باش و هر که با او دشمنی كرد تو نیز دشمن او باش. (کنزالعمال، ج 11، ص 609 ـ سنن ترمذی، ج 5، ص 633 ـ مستدرک حاکم، ج 3، ص 109)

21 ـ «پیامبرگرامی اسلام صلی‌الله علیه و آله و سلم»:
هذا (علیٌّ) اَخی وَ وَصِیّی وَ خلیفَتی مِن بَعدی فَاسمَعموا لَهُ و أَطیعوا.
این (علی) برادر و جانشین من و خلیفة بعد از من بر شما است. گوش به فرمان او باشید و از وی اطاعت نمائید. (تاریخ طبری، ج 2، ص 331ـ ‌الکامل، ج 2، ص 63ـ شرح ابن‌ابی‌الحدید، ج 13، ص 211ـ ‌کنزالعمال، ج 13، ص 131ـ معالم التنزیل، ج 4، ص 279)

22ـ «پیامبرگرامی اسلام صلی‌الله علیه و آله و سلم»:
إِنَّ هذا (علیّاً) و شیعتَه هُمُ الفائزونَ یَومَ القِیامة.
این علی(ع) و شیعیان او هستند که در روز قیامت کامیاب و رستگار خواهند بود. (تفسیرالدر المنثور سورة بیّنه، آیة 7 ـ‌ الفردوس، ج 3، ص 61 ـ وسیلة المتعبّدین، ج 5، قسمت 2، ص 170)

23ـ «پیامبرگرامی اسلام صلی‌الله علیه و آله و سلم»:
لَوِإجتَمَعَ الناسُ عَلی حُبِّ عَلِیّ بنِ ابی‌طالبٍ لَما خَلَقَ اللهُ النارَ!
اگر تمام مردم در دوستی و محبت علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام یکدل بودند و وحدت کلمه داشتند خداوند آتش جهنم را هرگز نمی‌آفرید! (مقتل‌الحسین خوارزمی، ج 1، ص 38 ـ الفردوس، ج 3، ص 373)

24ـ «پیامبرگرامی اسلام صلی‌الله علیه و آله و سلم»:
یا عائشه! إنَّ هذا (علیّاً) اَحبُّ الرّجالِ اِلَیَّ و أکرَمُهُم عَلیَّ فَاعْرِفی حَقَّهُ وَ اَکرِمی مَثواهُ.
عایشه! این (علی) محبوب‌ترین مردان و گرامی‌ترین آنان در نزد من است. تو حقانیت و موقعیّت او را بشناس و مقام و منزلتش را گرامی بدار. (اسدالغابة، ج 5، ص 548 ـ ذخائر العقبی، ج 1، ص 62، الریاض‌النضرة، ج 3، ص 116)

25ـ «پیامبرگرامی اسلام صلی‌الله علیه و آله و سلم»:
یا علی! ما کنتُ أُبـالی مَنْ ماتَ مِن أُمَّتی وَ هُوَ یُبْغِضُکَ ماتَ یَهُودیّاً او نَصرانیّاً!
یا علی! هر کس از امّت من تو را دشمن بدارد، دیگر برای من مهم نیست او یهودی خواهد مرد یا مسیحی! (الفردوس، ج 5، ص 316ـ مناقب ابن مغازلی، ص 50)

26ـ «پیامبرگرامی اسلام صلی‌الله علیه و آله و سلم»:
حُبُّ عَلّیِ بنِ ابی‌طالبٍ یأکُلُ اُلذّنوبَ کما تَأکُلُ النارُ الحَطَبَ.
محبت و دوستی علی بن ابی‌طالب (آنچنان) گناهان را نابود می‌کند همانند آتش که (با حرص و وَلَع) هیزم را می‌خورد و نابود می‌نماید. (کنزالعمال، ج 11، ص 621 ـ‌ الفردوس، ج 2، ص 142 ـ‌ الریاض النضره، ج 3، ص 190)

27 ـ «پیامبرگرامی اسلام صلی‌الله علیه و آله و سلم»:
علیٌّ مَعَ‌ الحَقِّ وَالحَقُّ مَعَ عَلِیٍّ وَلَنْ یَفتَرِقا حَتّی یَرِدا عَلیَّ الحَوضَ یَومَ القیامَة.
علی با حق است و حق با علی است، این دو هرگز از یکدیگر جدا نمی‌شوند تا در روز قیامت در کنار حوض کوثر بر من وارد شوند. (تاریخ بغداد، ج 14، ص 321ـ ابن عساکر، ج 3، ص 153)

28ـ «پیامبرگرامی اسلام صلی‌الله علیه و آله و سلم»:
اذا کانَ یومُ القیامَة وَ نُصِبَ الصِّراطُ عَلی شَفیرِ جَهنّمَ لَم یَجُزْ اِلّا مَن مَعَهُ کِتابُ علیِّ بنِ ابی‌طالب.
روزی که قیامت برپا می‌شود و پل صراط بر کنارة جهنم نصب می‌گردد هیچ کس حق عبور از آن را نخواهد داشت مگر اینکه برگة اجازة علی بن ابی‌طالب را به همراه داشته باشد. (مناقب ابن مغازلی، ص 142 ـ فرائدالسمطین، ج 1، ص 289)

29ـ «پیامبرگرامی اسلام صلی‌الله علیه و آله و سلم»:
لَوأَنَّ الغِیاضَ أَقلامٌ والبَحْرَ مِدادٌ والجِنَّ حُسّابٌ والإِنسَ كُتّابٌ ما اَحْصَوْا فضائلَ علیِّ بن ابی‌طالب علیه‌السلام!
اگر تمام درختان قلم، و دریاها جوهر، و جنیّان حسابگر و آدمیان نویسنده شوند نخواهند توانست فضائل علی بن‌ ابی‌طالب علیه‌السلام را اِحصا و شمارش نمایند! (تذکرة الخواص سبط ابن الجوزی، ص 13 ـ کفایة‌الطالب گنجی شافعی، ص 124ـ123)

30ـ «پیامبرگرامی اسلام صلی‌الله علیه و آله و سلم»:
ما مَرَرْتُ بسماءٍ اِلّا و أهلُها یُشتاقُون اِلی علیِّ بنِ ابی‌طالب و ما فی‌الجَنَةِ نبیٌّ اِلّا و هو مشتاقٌ الی علیِّ بن ابی‌طالب.
(در معراج) از هیچ آسمانی گذر نکردم مگر أهلش را مشتاق دیدار علی بن‌ابی‌طالب علیه‌السلام دیدم، و در بهشت هیچ پیغمبری نبود مگر اشتیاق دیدار علی بی ابی‌طالب علیه‌السلام را داشت. (الریاض النضرة، ج 3، ص 120 ـ ذخائر العقبی، ص 64)

31ـ «پیامبرگرامی اسلام صلی‌الله علیه و آله و سلم»:
زَیّنوا مجالِسَکُم بِذِکرِ عَلیٍّ.
همایش‌ و محافل خود را با ذکر و یاد علی(ع) مُزیّن نمائید. (مناقب ابن مغازلی، ص 211)

32ـ «پیامبرگرامی اسلام صلی‌الله علیه و آله و سلم»:
یا علی! إنّ شیعتَکَ عَلی منابِرَ مِن نورٍ مُبیَضَّةً وَجوهُهُم حَوْلی، أَشفَعُ لَهُم وَ یکُوُنونَ فی‌الجّنةِ جیرانی.
یا علی! شیعیان تو در قیامت بر فراز منبرهایی از نور و با چهره‌های سفید و درخشان در پیرامون من هستند، آنان را شفاعت می‌کنم و در بهشت در جوار من خواهند بود. (شرح ابن ابی‌الحدید، ج 9، ص 158 ـ مجمع‌الزوائد هیثمی، ج 9، ص 131 ـ ینابیع المودة، ص 63)

33ـ «پیامبرگرامی اسلام صلی‌الله علیه و آله و سلم»:
قُسِّمتِ الحِکمةُ عَشَرةَ أجزاءٍ أُعْطِیَ عَلِیٌّ تِسَعةَ أَجزاءٍ وَالنّاسُ جُزءً واحداً وَ هُوَ أعلَمُ بِالعُشِرالباقی!
علوم و حکت ده بخش است، به علی(ع) نُه بخش و به دیگر مردم یک بخش عطا شده و علی(ع) در آن یک بخشِ یک دهم نیز از دیگران اعلم و داناتر است! (البدایة و النهایة ابن‌کثیر، ج 7، ص 360 ـ میزان‌الاعتدال ذهبی، ج 1، ص 124 ـ لسان‌المیزان عسقلانی، ج 1، ص 235)

34ـ «مولی امیرالمؤمنین علیه‌السلام»:
عَلَّمَنی رَسولُ‌الله صل‌الله علیه و آله اَلفَ بابٍ مِنَ العِلمِ کُلُّ بابٍ یَفتحُ الفَ بابٍ.
پیامبر اکرم(ص) هزار باب علم به من آموخت که از هر بابی هزار باب دیگر گشوده می‌گردد. (کنزالعمال، ج 13، ص 114 ـ ینابیع المودة، ص 14)

35ـ «مولی امیرالمؤمنین علیه‌السلام»:
سَلونی قبل أَن تَفقِدونی فَاِنّی لا أُساَلُ عَن شئٍ دونَ العَرشِ الّا أخبرتُ عَنهُ.
از من (هرچه بخواهید) بپرسید پیش از آنکه مرا از دست بدهید، هر چه از مادون عرش الهی از من سؤال شود همه را پاسخ می‌دهم. (کنزالعمال، ج 13، ص 165)

36ـ «مولی امیرالمؤمنین علیه‌السلام»:
سَلونی قبل أن تَفقِدونی عَنِ عِلمٍ لایعرِِفُهُ جِبرائیل و لامِیکائیل.
علومی از من بپرسید که نه جبرائیل آن را می‌داند و نه میکائیل، پیش از آنکه دیگر مرا از دست بدهید. (نزهة‌المجالس صفوری، ج 2، ص 144)

37ـ «پیامبرگرامی اسلام صلی‌الله علیه و آله و سلم»:
لَو أنَّ السَمواتِ وَالأرضَ وُضِعَت فی کفّة میزانٍ وَ وُضِعَ ایمانُ عَلیٍّ فی کفَّةِ میزانٍ لَرُجِّحَ ایمانُ عَلِیٍّ عَلَی السّموات وَالأرض.
اگر آسمان‌ها و زمین را در یک کفة ترازو بگذارند و ایمان علی(ع) را در کفة دیگر، ایمان علی(ع) بر آسمان‌ها و زمین برتری خواهد یافت. (کفایة‌الطالب، گنجی شافعی، ص 77 ـ کنزالعمال، ج 11، ص 617)

38ـ «پیامبرگرامی اسلام صلی‌الله علیه و آله و سلم»:
ایُّها‌َالناس، اِمتَحِنوا أولادَکُمْ بِحُبّ عَلِیٍّ. فَمَن أَحَبّهُ فَهُو منکُم وَ مَن اَبغَضَهُ فَلَیسَ مِنکُم!
ای مردم، بچه‌های خود را به محبّت علی(ع) بیازمائید، هر کس که علی را دوست داشت او فرزند شما (و حلال‌زاده) است و آن کس که او را دشمن داشت او فرزند شما (و حلال‌زاده) نیست! (تاریخ‌ امیرالمؤمنین(ع)، ابن‌عساکر، ص 255)

39ـ «پیامبرگرامی اسلام صلی‌الله علیه و آله و سلم»:
یا عمّار! اِنْ رَأَیتَ علیاً قَد سَلَکَ وادیاً و سَلَکَ الناسُ وادیاً غیرَهُ فَاسلُکْ مَعَ عَلِیٍّ وَدَعِ الناسَ.
عمار! هر وقت دیدی که علی(ع) تنها به راهی می‌رود و همة مردم به راهی دیگر، تو مردم را واگذار و در مسیری برو که علی(ع) می‌رود. (کنزالعمال، ج 11، ص 613 ـ تاریخ بغداد، ج 13، ص 187)

40ـ عمربن‌الخطّاب
لَولا عَلِیٌّ لَهَلَکَ عُمر!
اگر علی نبود، مسلّماً عمر به هلاکت می‌رسید! (الفصول‌المهمة، ابن صباغ مالکی، ص 17ـ نورالابصار شبلنجی، ص 88 ـ نظم دررالسمطین سمط1 ص 129، المناقب ‌الثلاثة بلخی، ص 12)

منبع: کتاب شکوفه های حکمت
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۳۵
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۳
جواد حسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۹ - ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
6
21
خیلی خوب است ولی سعی کنید حدیث های کوتاه را اول و حدیث های بزرگ را آخر بگزارید ممنونم
مرتضوی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۵ - ۱۳۹۹/۰۱/۱۹
10
32
سلام. خدا قوت. ممنون بابت ذکر مولی علی علیه السلام.
فقط یه نکته
این آخریش حدیث نبودا...
پاسخ ها
رضایی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۹/۱۹
عالی
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۸ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۴
9
27
سلام و اردات...خدا به همه شما محبت افزون امیرالمومنین را عنایت کند
ارمینا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۶
10
35
حضرت علی مرد بزرگی است من او را خیلی دوست دارم.
الهی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۴
8
25
جانم واهل بیت پدرومادرم فدای مولایمان امام علی علیه السلام باد
محدثه اعتمادی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۶
4
23
عالی
محمد یزدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۸ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۶
6
23
الحمدالله الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیهم السلام و الائمه المعصومین و الهداه المهدیین علیهم السلام .
خیلی عالی بود خداقوت .
دوستان سوره نبا در مورد حضرت علی (ع) آمده و در پایان سوره میفرماید: کافران میگویند ای کاش ما خاک بودیم. چرا نمیگن آب؟ به هرحال آب حرارت آتش رو از بین میبره.
اگر دقت کنید به لقب مقدس آقا امیرالمومنین که ابوتراب هست متوجه میشید. نبا العظیم خداوند حضرت حیدر کرار روحی له الفداه است که شیعیان از خاک هستند یعنی از ابوتراب هستند یعنی ای بچه شیعه، علی(ع) بابای مهربان ماست.
شکر خدا الحمدالله .
التماس دعای فرج دارم از همه دوستان.
سلام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۶
8
18
علی عشق و مولای من است. علی نام و نشان و جان است. با عشق علی زنده هستم با یاد علی نفس می کشم.
روایتی شندیم از حصرت علی ع که پیامبر ص می فرمایند با جبرییل در حال گفتگو بودم که عمر تو چقدر است؟ جبرییل می فرماید ستاره ای است در اسمان که هر از ۳هزار سال دیده می سود من این ستاره را ۹بار دیده ام پیامبر ص پیشانی علی ع را نشان می دهد و می فرماید این ستاره است؟ ستاره ای سبز رنگ بر پیشانی مبارک علی نمایان است و جبرییل می‌فرماید بله همین است.
این حدیث‌ از کیست و در چه منابعی امده است؟ متشکرم
سیدهابیل
|
United States of America
|
۰۸:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
6
20
خیلی خوب بود
هادی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۴۴ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۴
3
20
با سلام
خدا خودش قبول کنه ببخشید میتونیم این حدیث هارو تو فضای مجازی منتشر کنیم
امیر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۲۶ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۹
2
21
امامان همگی عالی هستن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
تو هم همین طور
ریحانه بیات
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۲ - ۱۳۹۹/۱۰/۰۳
5
9
برای درس معلم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۳ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
4
13
سلام ممنونم از متن های خوب تون
ممنو
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۲ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
3
8
بی بلا
بهرور
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۰۲:۱۵ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۳
1
12
یا علی ع
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۳۸ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۳
1
12
اللهم صل علی محمد و آل محمد
زهرا
|
France
|
۲۳:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
1
14
سلام و درود بر شما

آجرکم الله خیرا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۰۹ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۹
0
14
من دوست دارم هروقت حدیثهای امام علی (ع)رابخوانم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۸ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۶
1
13
39 تاش خوب بود جز آخری. ممنون.
نام میلاد
|
Germany
|
۱۹:۰۹ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۸
1
10
سلام ممنون بابت متن تون خیلی دل نشین هستن فقد ممنون میشم منو عضو کلاس انلاین کنید ممنون
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۶ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۹
0
9
السلام علی الشجره النبویه والدوحه الهاشیمیه
مجید
|
Germany
|
۲۳:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۹/۱۲
1
9
ادرکنی یامولا یا علی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۹/۱۵
3
9
الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولایه امیرالمومنین و الائمه معصومین علیه السلام
جواد
|
Afghanistan
|
۲۳:۴۵ - ۱۴۰۰/۱۰/۰۴
1
11
واقعا خوب بود
یا علی مددی
مدد به غیر تو ننگ است یا علی مددی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۵ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۵
3
7
فقط حیدر امیر المومنین است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۴ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
0
2
عالی فقط این آخری حدیث درباره حضرت علی و پیامبر
نبوده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۵۹ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
0
2
عالی عالی عالی است
زهرا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۹ - ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
0
3
سلام واقعا عالی است فقط میشه ازتون خواهش کنم حدیث درباره‌ی امام ها بیشتر بفرستید ممنون
محمپ
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۱۴ - ۱۴۰۱/۱۲/۱۱
0
1
بنام خدایی که علی بن ابیطالب را افرید
در وصف علی بن ابیطالب کائنات عاجزند
ولی افسوس که بقدر تمام عالم به او و خاندان او ظلم شد
خدا لعنت کنه دشمنان علی بن ابیطالب را.
علی جان کاش من اباذر و مالک تو
حمزه و یاسر و عمار رسول الله
عباس و مسلم حسین
سلول سلول ذره ذره وجودم فدای مطلومیتت باد
سامان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۳/۱۶
1
1
بی شک وجود مقدس مولا امیر المومنین و عظمتشون بر هیچکس پوشیده نیست و اونهایی که نمیخوان این عظمت رو قبول کنند از روی تعصب غیر عقلانی است و معتقدم محبت علی علیه السلام در قلب هر انسان با شعور و اهل منطق و عاقل بخاطر اینکه با روح متعالی انسانی هم راستا هست وجود داره و کینه ایشان فقط در قلب یک انسان بی منطق حسود بخیل و دور از هرگونه بهره گیری از فرصت خدادادی عقلی خواهد بود.
یکی مثل ابن ملجم وهم ردیفانش در طول تاریخ و البته یه عده هم بخاطر تمایلات دنیویشون با اینکگه از زبان پیامبر خاتم حقانیت مولا رو شنیدن باز هم دنیا رو به عقبی فروختند و خودشون رو در گناه میلیاردها انسان سهیم کردند.اللهم صل علی محمد و علی آله الطیبین و صحبه المنتجبین
اکرامیان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
0
1
احادیث عالی
به غیر از آخری.
بهزاد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۴/۱۵
0
2
در راه او ... دادن هم مال و جان .... هم خون و رگ ..... با دست و سر .... هم آبرویم آرزوست
مجید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۴
0
0
❤یاعلی ع❤
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: